Bli fotterapeut hos oss

Studiet er perfekt for de som har fullført videregående, og ønsker seg et yrke.

Søk studieplass nå!

Fotterapeutstudiet

Fotterapeuter jobber med å behandle lidelser knyttet til fotens hud, muskler, skjelett og negler. En viktig del av jobben er å finne årsakene til problemene og hjelpe pasienten. I motsetning til fotpleiere, er Fotterapeuter autorisert helsepersonell.

Studiet er basert på klasseromsundervisning, praksis/kundedager på skolen, praksis i bedrift og egenstudier. Det er lagt til rette for deg som vil kombinere jobb og utdanning.

Etter bestått fotterapeut-eksamen, YFF (fordypningsoppgave) og fullført videregående (allmenne fag) kan det søkes om offentlig godkjenning (autorisasjon) som fotterapeut.

Varighet 2 år (fire semestre), deltid
Studieavgift 25.000,- per semester
Godkjenninger Godkjent for lån og stipend hos Statens Lånekasse
Søknadsfrist Løpende opptak
Studiestart August 2020

Studieavgift

Registreringsavgift 3.000,-
Studieavgift 25.000,- per semester
Studieavgiften inkluderer
 • Eksamensavgift
 • Skolemateriell
 • Uniform
 • Skolevesker med produkter

Fagplan

Praksis

Bruk av instrumenter og preparater: Eleven lærer slipeteknikker, håndtering av instrument som skalpell, utstyr brukt for analyse og preparater til for eksempel vorter.

Fotbehandling: Eleven lærer å utføre en full fotbehandling som innebærer klippeteknikker av negl, sliping og beskjæring av hard hud, rensing og massasje. Observerer, vurderer og informerer om pasientens fothelse.

Journalføring: I behandling bruker fotterapeuter journal for å dokumentere funn og for videre oppfølgning. I denne sammenheng lærer elevene norsk-latinsk anatomi for tverrfaglig samarbeid.

Analyser: Eleven lærer å utføre leddtester, muskeltest, skoanalyse, ganganalyse og avtrykksanalyse av føttene.

Spange/bøyle: Eleven lærer å legge spange for korrigering av negl. Andre metoder blir også undervist.

Avlastning: Såletilpasning, silikonavlastninger og filtavlastninger for korrigering/ forbedre fot tilstander.

Teori

Elevene lærer anatomi i føtter og legg, samt leddforbindelser og muskulatur.
Fysiologi og patologi.

Hud- og neglesykdommer/lidelser og livsstilssykdommer.
Sko og kroppens bevegelse, sålevurdering.

1. semester

 • 168 timer skoleundervisning
 • 50 timer egenstudie

2. semester

 • 168 timer skoleundervisning
 • 187 timer praksis i bedrift
 • 50 timer egenstudie.

3. semester

 • 168 timer skoleundervisning
 • 197 timer praksis i bedrift
 • 50 timer egenstudie

4. semester

 • 168 timer skoleundervisning
 • 187 timer praksis i bedrift
 • 50 timer egenstudie

 Programområde for fotterapi og ortopediteknikk – læreplan i felles programfag VG2 →

 Programområde for fotterapi – læreplan i felles programfag VG3 →

 YFF (yrkesfaglig fordypningsoppgave) →